iFilosofie #13

iFilosofie #13

iFilosofie #13

iFilosofie #13 werd door mij opgemaakt. Het nummer verscheen mei 2015 en de PDF en het iBook zijn gratis te downloaden.

In deze editie vind je een uitgebreid fragment uit het boek Door het beeld/door het woord van René Gude en Henk Steenhuis, over ambachtelijkheid in de kunst. Verder o.a. een korte introductie van Marli Huijer als nieuwe Denker des Vaderlands van mijn hand, een scherp item over Rousseau en een stuk van André de Vries over het filosofisch consult.