essay jefferson

essay: Jefferson Bijbel (Filosofie Magazine)

President en filosoof Thomas Jefferson sneed – letterlijk – met een mesje de morele lessen van Jezus uit de evangeliën en liet de wonderen voor wat ze waren. Resultaat: een geheime Bijbel, een typische Verlichtingstekst.

Mocht de heidense Jefferson gekozen worden tot president’, zo viel te lezen in de New England Palladium in 1800, ‘dan is dat de nagel aan de doodkist van onze heilige religie, onze kerken zullen worden neergehaald, en een of andere schandelijke hoer zal, onder de titel “godin van de rede”, zetelen in de heiligdommen die nu gewijd zijn aan de Hoogste.’ John Adams en Thomas Jefferson, ooit goede vrienden, streden om het presidentschap. Zelden was religie zo belangrijk in de Amerikaanse verkiezingen.

Geen wonder dus dat Jefferson de grootste voorzichtigheid betrachtte toen hij een aantal jaar later begon aan een geheim Bijbelproject. Jefferson geloofde wel degelijk in God, maar de Bijbel stond vol onbegrijpelijke en irrationele passages die priesters misbruikten voor machtsbehoud. Wat bewoog Jefferson om toch een eigen, geheime Bijbelbewerking te maken?

Philosophy School

In het kleine stadje Shadwell aan de meest westelijke grens van de Amerikaanse koloniën werd in 1743 Thomas Jefferson geboren als oudste zoon van Peter Jefferson en Jane Randolph Jefferson. Jefferson groeide op in een prominente familie en kreeg al vanaf zijn vijfde een humanistische opvoeding met lessen in geschiedenis, klassieke literatuur, Grieks en Latijn. Zijn grootvader stichtte het beroemde William and Mary college en op zijn zeventiende schreef Jefferson zich daar in voor de ‘philosophy school’.

Voor Filosofie Magazine schreven Sadije Bunjaku en ik dit essay over De Jefferson Bijbel. Lees het hele artikel hier